logo circle grey

Защо да станете наш клиент?

Малка част от причините да предпочетете нас пред конкуренцията

Липса на таргетиране на потребителя или много повърхностно таргетиране, което не изгражда аудитория за рекламирания продукт, а третира всеки потребител еднакво.

Мобиус използва прецизно таргетиране, което идентифицира групите потребители, които са най-подходящите потенциални клиенти, и в рамките на няколко десетки милисекунди преценява точната стойност на всеки посетител.

Всяка кампания е една и съща или се базира единствено на ръчна оптимизация от страна на реклaмния мениджър.

Мобиус използва умни алгоритми, които се адаптират към особеностите на вашата аудитория и с всяка кампания подобряват ефективността на рекламата.

Липса на детайлен профил на аудиторията, която е най-възприемчива за рекламирания продукт.

Детайлен профил на посетителите, привлечени от рекламата, който надгражда съществуващото знание на рекламодателя за нишата на продукта.

Повърхностни и често недостоверни статистики за развитието на кампаниите, които са представени по неразбираем за клиента начин.

Мобиус ежедневно обработва десетки милиони числови данни. Резултатите се представят чрез специално разработени за клиентите ни визуализации, които позволяват на рекламните мениджъри с един поглед да анализират всяка кампания.

Наборът от рекламни формати обикновено се ограничава до стандартни дисплей банери.

Мобиус предлага стандартни и нестандартни рекламни формати, мобилна реклама, видео банери, pre-roll и mid-roll видеа, както и изключително богат набор от rich media формати.

Конкурентните продукти разчитат на ограничена собствена мрежа от издатели, която често е сведена до малък брой сайтове.

Мобиус разполага с над 50,000 рекламни канала с български трафик в български и чуждестранни сайтове и приложения.

Не може да изпълни кампания в чуждестранни сайтове и приложения (с много малки изключения).

Мобиус предлага над 95% световно покритие, което ви гарантира, че ще показвате продуктите си на чуждестранни потребители също толкова лесно, колкото и на българските.

Поради малкото покритие на мрежите, рекламодателите се принуждават да управляват едновременно редица кампании в български и чуждестранни мрежи, което прави координирането им, сравнението на резултатите и оптималното изразходване на рекламните бюджети непосилно.

Мобиус предлага интегрирана платформа, която дава достъп до всички качествени сайтове и приложения, включително Google Display Network, Facebook, Outlook, Skype и много други. Управлявате кампаниите си от едно място, таргетирайки правилната аудитория, независимо къде се намира тя.

Лимитирано таргетиране, заявено от рекламодателя при старта на кампанията му.

Мобиус интегрира и използва готови потребителски бази данни на клиента, включва потребителски аудитории, предоставени от трети страни, а в случай на липса на каквито и да било допълнителни данни изгражда собствена база данни, която нараства с всеки изминал ден от кампаниятя.

Кампанията свършва така, както е стартирала, без допълнителни подобрения или оптимизации.

В Мобиус не сме доволни до момента, в който сме сигурни, че сме постигнали максималното от всяка една кампания. В допълнение към умните алгоритми, които автоматично оптимизират кампаниите, отделни екипи от консултанти и анализатори следят изпълнението на активните ни кампании и променят в реално време параметрите им с цел постигане на максимално висока ефективност.

Клиентът остава неинформиран за това как работи търговията на реклама в реално време, от което рекламните мрежи и агенции извличат краткотрайни ползи.

Консултантите на Мобиус нямат търпение да ви помогнат да подобрите знанията и разбиранията си за пазара и да ви насочат към по-ефикасно използване на бюджетите си. Ние не търсим максимално голяма печалба от единична сделка, а дългосрочна работа, водеща до постоянно растяща успеваемост.

Работи само в полза на рекламодателите и тотално пренебрегва интереса на издателите и изживяването на крайните потребители, до които достигат рекламните кампании.

В Мобиус вярваме, че рекламният пазар е единна екосистема, която не се дели на рекламодатели, издатели и потребители. Нашата цел е да оптимизираме и подобрим цялостния пазар на дигитална реклама в България чрез ефикасно управление на рекламните бюджети, по-висока доходност за качествените издатели и привлекателно съдържание за крайните потребители.

Работата се раздробява на множество стъпала - агенции, creative агенции, медиа шопове, рекламни мрежи и т.н., всяка от които взима комисиона. По този начин накрая остава само малка част от първоначалния рекламен бюджет, която всъщност да се използва за излъчването на рекламната кампания.

Мобиус обхваща целия процес на излъчването на дигитална реклама - от анализирането на пазара и планирането на една кампания, през creative частта, отговаряща за визуалната й страна, до взаимоотношенията с крайните сайтове и мрежи от сайтове. Можем го не защото имаме по-многоброен екип от всички останали, а защото сме оптимизирали технологично всеки един от процесите в единно интегрирано решение - demand side platform (DSP).

Постепенно разпределение на рекламните импресии или програмирано, предварително разпределение по сайтове, часове и локации, което е финансово неизгодно за рекламодателя.

Наддаване в реално време за всяка една импресия в подходящите сайтове в допълнение към зададените ограничения по часове и локации.

Ретаргетирането не съществува като концепция или е сведено до пълния минимум - показване отново и отново на един и същи банер на потребител, който вече го е видял.

За взискателни рекламодатели Мобиус е готов да предложи последователно ретаргетиране на отделни нива - това означава, че при първи случай на ретаргетиране можем да покажем един банер, при второ ретаргетиране на същия потребител втори банер и т.н., докато не се изпълни цяла поредица от цели, които рекламодателят е поставил.