logo

Как се грижим за крайните посетители?

Правим всичко възможно, за да защитим интереса на крайните потребители

На пръв поглед някой би казал, че Мобиус няма интерес от това да защитава интереса на посетителите в сайтовете - в крайна сметка в нашите бази данни те представляват просто кликове и конверсии, които носят клиенти на рекламодателите и приходи на издателите. Това обаче е твърде късогледо и ограничено възприятие, което за съжаление се поддържа от немалка част от рекламните агенции и мрежи като нормален маниер на поведение. Истината е, че интернет потребителите са причината онлайн бизнесите да съществуват и дигиталната реклама да работи - те са нейната публика. Ето защо интересите им трябва да се спазват стриктно и да не се злоупотребява с доверието им.


Споменаваме често, че нашата мисия е да подобрим цялостния облик на пазара на дигитална реклама в България, от което полза ще имат и крайните посетители и наистина го вярваме. Правейки рекламите по-интересни, разнообразни и пригодени към индивидуалния вкус на всеки посетител, ние елиминираме дразнещите, повтарящи се, несвързани и грозни банери и сервираме все повече интересни рекламни послания на всеки посетител.
Повечето хора възприемат рекламите като необходимо зло, съпътстващо неизменно безплатното съдържание, достъпно в интернет. Ние искаме да променим това разбиране, като сервираме колкото се може по-интересни и красиви реклами за крайните клиенти. Бихме се радвали изключително много, ако поне в част от случаите нашите реклами не просто напомнят за съществуването на даден продукт, а носят реална полза на потребителя, давайки му предложение, което не би могъл да получи никъде другаде. Такъв пример са ремаркетинговите кампании на много нива, в които рекламодател, който достига до много заинтересован потенциален клиент, може да му направи предложение за отстъпка, достъпно само и единствено за този клиент и никой друг.
Почти всички крайни клиенти, до които нашите реклами достигат, виждат в горния десен ъгъл на банерите информационния символ, наложен от Interactive Advertising Bureau, който им позволява да прочетат повече за таргетирането и да изберат да настроят своите лични предпочитания.