logo

Видео

Дигитални видео реклами

Видео инвентарът може да бъде подбран според положението на рекламата и размера на видео плейъра в допълнение към всички други типове таргетиране, характерни за наддаването в реално време. Видео рекламата може да бъде излъчена преди видеоклипа (pre-roll), като рекламата минава преди основното видео съдържание, по средата на видеоклипа (mid-roll) или след основното видео съдържание (post-roll). Размерите на видео плейърите се делят на малки (400х300 пиксела), големи (по-големи от 400х300) и HD (1280х720 пиксела, често наричан "720p"). Поради съображения за сигурност, рекламните материали за видео рекламите могат да бъдат хоствани единствено на сървър на Мобиус, като размерът на файловете може да е до 1 GB. Отделните мрежи и ексчейнджи, в които Мобиус излъчва реклами, често имат допълнителни изисквания. Видео инвентарът поддържа клипове с продължителност от по-малко от 15 секунди до над 2 минути. Съотношението на размерите трябва да е 16:9 (например 640 × 360) или 4:3 (например 640 × 480).
Освен видео реклами, Мобиус поддържа и реклами под формата на видео в банер (in banner). Механизмът на този вид реклами е следният: в първоначалния момент рекламата зарежда статично изображение без звук, което има бутон за пускане. Видеото може и да започва без потребителска намеса, но задължително без звук.

В голямата си част видео рекламите дават възможност на рекламодателите да надградят съществуващите телевизионни кампании, като ангажират нови потребители и привлекат вниманието на зрители, които вече са станали свидетели на традиционната им реклама. За разлика от телевизионните реклами, взаимодействието на потребителя с рекламата може да бъде анализирано много по-точно. Знае се точният брой гледания по източници, геолокации, часове на деня, модел на устройството и използван софтуер. Освен това Мобиус предоставя пълна статистика за броя пропускания на видеото, изключвания на звука, активирания на пълен екран, гледания до средата и гледания до края на рекламата.
Освен че подлежат на много точно измерване, видео рекламите служат и като мост между традиционните и дигитални медии за рекламодателите. Те могат да са уверени, че рекламното им послание ще е само на клик разстояние, а успехът на кампанията няма да зависи в толкова голяма степен от това потребителят да запомни рекламата им достатъчно добре, че самоинициативно да посети уебсайта им в последствие. Това прави уеб видео рекламата много по-лесна за следване и скъсява дистанцията между рекламодател и потребител. Видео рекламите на Мобиус не изискват преработване на съществуващите телевизионни продукти и улесняват интегрирането на рекламните кампании в различни мрежи и ексчейнджи.