logo

Условия

Общи условия

М обиус предоставя високотехнологични услуги в сферата на дигиталната реклама, като нашият екип се придържа към стриктни правила за допустимите реклами, видовете таргетиране и защитата на личните данни. Мобиус си запазва правото да променя и допълва тези условия по всяко време, а използвайки услугите на платформата ни, клиентът се съгласява с тях.

При всяко обновяване на условията Мобиус ще положи адекватни усилия да уведоми клиентите си за настъпващите промени. Освен това всяко обновяване на условията ще бъде отразено на тази страница и ще бъде публично достъпно. Мобиус може да приема или отхвърля клиенти по собствено решение или да отказва да удължи договорите на съществуващи клиенти.

logo

Забранени категории

Следните категории са забранени за публикуване в платформата на Мобиус и ще бъдат отхвърлени:

 • порнографско съдържание
 • хазартно съдържание
 • продажба на оръжия или амуниции
 • продажба на тютюневи изделия
 • съдържание, подтикващо към присвояване на чужда интелектуална собственост
 • съдържание, подтикващо към омраза или дискриминация
 • нецензурни рекламни материали или такива, изобразяващи насилие
 • промотиране или продажба на наркотични вещества или лекарства с рецепта
 • pay per click или pay per search програми
 • видео чатове със съдържание за възрастни

 • рекламни материали, които не се съхраняват на сървър на Мобиус, а директно се подават от сървър на клиента или трета страна
 • реклами, натискането върху които води директно до сваляне на софтуер
 • реклами, съдържащи вируси
 • страници, които злоупотребяват с потребителски данни
 • реклами, водещи до страници без съдържание, от които може да се излезе само чрез кликането върху друга реклама
 • реклами, съдържащи пиксели на други домейни, чиято единствена цел е да завишават изкуствено измервания трафик
 • скриптове, даващи достъп до информция, която уникално идентифицира конкретни потребители
logo

Допълнителни условия

С оглед на изискванията за смислено съдържание, ще бъдат отхвърлени следните рекламни материали:

 • естетично неприемливи визуални и текстови послания
 • реклами за неестествено отслабване, козметични процедури, лечения и други, които подлъгват потребителите към потенциално вредни продукти или такива с нереалистични обещания
 • продукти, които са подвеждащи, лъжливи или неморални
 • рекламни послания, базирани на графики или данни, които не са изрична собственост на рекламодателя
 • Мобиус си запазва правото да откаже излъчването на рекламни материали, ако рекламодателят откаже да даде доказателства за правото си да ги използва като част от рекламната си кампания

 • реклами, които не отговарят на техническите изисквания, включително големина на файловете, липса на работещи линкове или невалидни clickTAG елементи
 • реклами, водещи към незавършени или празни страници
 • реклами, чиито линкове съдържат информация за отделни потребители, в това число имейл адреси, имена, физически адреси
 • реклами, които целят да злепоставят конкурентна марка или определена група хора
 • Допълнителни условия за изискванията към рекламодателите и техническите параметри на рекламните материали, сроковете за плащане, достъпа до статистика и други данни са посочени в договорите между Мобиус и рекламодателите.

logo

Технически изисквания и насоки
за приемливо съдържание

Последно обновени: 23.10.2017 г.

download pdf
logo circle grey

Изисквания за собственост

И спазване на личната информация на клиента

Мобиус си запазва правото да откаже изпълнение на рекламни кампании на клиент, който не може да докаже връзката си с рекламирания продукт или работи като посредник, в това число клиенти, които нямат пряк контрол върху рекламирани страници и не могат да имплементират кодове на Мобиус за следене на реализацията на дадена кампания.
При изпълнението на определени рекламни кампании Мобиус си запазва правото да изиска програмирано свързване с акаунти на рекламодателя в системите на трети страни, в това число Google AdWords, Google Analytics,

Bing, Facebook, FBX и други, с цел правилното таргетиране и ползване на данни от трети страни. Свързването на акаунтите не изисква споделяне на лична информация или пароли и не означава даване на достъп до въпросните акаунти от страна на рекламодателя. В никакъв момент от съвместната работа със свои клиенти Мобиус и служители на Мобиус няма да изискват пряк достъп до акаунти, пароли и други лични данни, както и до лична информация на служители на рекламодателя или тяхна комуникация.