logo

Таргетиране

Достигане на специфична аудитория

К ритериите за таргетиране или насочване на рекламата са изискванията, които рекламодателят задава, за да достигне до специфична аудитория, която сам дефинира. Тези критерии могат да се ползват по отделно или в съвкупност, да бъдат определени от рекламодателя или от екипа на Мобиус. Насочването може да е различно за различните реклaмни единици в една кампания или да е на ниво кампания и да обхваща всички реклами. Мобиус предлага изключително детайлно таргетиране според държава, град, област, пощенски код, регион, територия, домейн, сайт или приложение, час, устройство, софтуер или контекст. Можете да насочите своята мобилна реклама към потребители, които са физически в близост до даден магазин или специфична геолокация, или гледат съдържание с определена насоченост. Ето някои примери:

  • •  Насочване на рекламите за спортни обувки в специфични спортни видеоклипове.
  • •  Целеви обяви за хотели в конкретни видеоклипове, свързани с пътуване.
  • •  Обяви за кухненски уреди във видеоклипове с категория "готвене".

Рекламите могат да се излъчват и според типа устройство на потребителя, браузъра, който ползва, марката на устройството, езика на браузъра и носителя на сигнала. Кампаниите могат да бъдат зададени, така че рекламите да се излъчват само на домейни или поддомейни на доставчиците на интернет услуги. Примерно, ако насочвате към mobiusads.com, сте се насочили само към читатели на сайта ни. Ако на него имаше реклами, щяхте да можете да таргетирате конкретна секция или дори публикация в блога. По този начин вашите реклами щяха да се визуализират само до най-подходящото съдържание. Щяхте да можете да зададете и домейни от първо ниво, като например .com или .bg. При зададено таргетиране, включващо определен тип аудитория, съдържание, или технология, платформата на Мобиус изключва автоматично всички други аудитории, съдържания, или технологии от същия вид.

Например нека си представим, че рекламен банер промотира работещ хотел в Пловдив, като рекламата е настроена да се показва само на хора от България. В този случай рекламите ще бъдат видени единствено от потребители в България, което включва всички регионални градове и изключва всички други държави. В допълнение към това Мобиус предлага умишлено изключване на групи потребители чрез задаване на публика, съдържание и технологии, които рекламите да избягват. Използвайки същия пример с хотела в Пловдив, можем да настроим нашата кампания да изключва Пловдив на ниво град, тъй като офертата за хотел е най-вече полезна за хората, които живеят извън него. От друга страна можем да таргетираме само потребители с мобилни телефони, намиращи се в Пловдив и говорещи чужд език, разчитайки на това, че те са туристи и имат потенциална нужда от настаняване в хотел.

logo

Поведенческо таргетиране

Постоянно подобрение в качеството на таргетиране

След активиране на рекламната кампания по определени параметри е време да се приложи поведенческото таргетиране, което още повече да фокусира наддаването върху търсената аудитория. Използвайки поведенческо таргетиране, рекламодателите усъвършенстват съществуващата публика и откриват нови аудитории, които обогатяват общата целева група. Мобиус предоставя три отделни технологични възможности за откриване на целевата аудитория.
Първата възможност е базирана на съществуваща рекламна кампания. Платформата на Мобиус винаги събира данни за поведението на потребителите, които са видели рекламните банери или са кликнали на някой от тях, и използва тези данни, за да сформира аудитория от хора, за които офертата представлява интерес. В течение на следващите кампании тази аудитория се обогатява и активно може да се използва за оптимизация на кампанията.

Втората възможност за определяне на сегментите от най-подходящи и потенциално заинтересовани потребители е използването на готови данни за аудитория. Тези данни могат да бъдат много профилирани и винаги добавят фиксиран СРМ към цената на услугата като СРМ-ите могат да достигнат до 4 лв. Чрез внимателен анализ на аудиторията от съществуващи кампании и пресичането ѝ с външните целеви аудитории, нашите мениджъри оптимизират всяка една кампания и информират клиентите кога ползването на външни данни е уместно. Подобен подход спестява пари на рекламодателите и им дава възможност внимателно да проучат сегментите на пазара.
Третото технологично решение на Мобиус е рекламодателят да използва директни данни от анализа на собствения си продукт. За улеснение на рекламодателите, данните от Google Analytics Premium могат да бъдат вкарани в системата за таргетиране.