logo circle grey

БЛОГ

Нашите мнения за някои аспекти на дигиталните реклами

Март 11

Вие познавате клиентите си и предпочитанията им по-добре от всеки друг, но достигането до тези потребители, свързано с опознаването на любимите им сайтове и онлайн съдържание, може да бъде предизвикателство. Ето защо ние от Mobius работим непрестанно по включването на допълнителни данни с аудитории, които да ви помогнат да се свържете с клиенти в правилните моменти с правилното послание. Mobius вече ви дава възможност да насочвате кампаниите си по различни фактори, включващи демография, близост към конкретен продукт, потребителско поведение и готовност за покупка, за да улесни да стигнете точно до потребители, които са най-вероятните потенциални клиенти за вашата марка или продукт. Тези опции за насочване са в допълнение към всички директни данни на Mobius и данните от трети страни и позволяват още по-точно таргетиране. Новите възможности за таргетиране целят да ви помогнат и да улеснят достигането до нови и съществуващи клиенти на всички етапи от пътя им до покупка:

  • Демографски: Таргетирането по демографски признак е начин да се достигне до определени потребители по възраст и пол. То може да ви помогне да постигнете конкретна цел на базата на възрастов диапазон и да спомогне за изпращане на послания към подходящите потребители.
  • Предпочитания към продукт: Този вид аудитория ви помага да изведете таргетирането на кампанията отвъд демографията и рекламното послание да стигне до хората, които се интересуват от вашата марка. С над 80 уникални предпочитания, основаващи се на начина на живот и интересите на потребителите, тази аудитория надхвърля дълбочината и обхвата на телевизионните аудитории и ви дава увереност, че достигате до правилната таргет група без оглед на устройство и бюджет.
  • Потребители, които търсят да купят: Достигнете до потенциални клиенти за вашия продукт докато те активно сърфират, изследват или сравняват видовете продукти, от които имат нужда. Свържете се с тези, най-заинтересовани от това, което имате да предложите, използвайки точни сегменти, които класифицират потребителите въз основа на тяхното доказано пазарно поведение и намерение за покупка.
  • Сходни аудитории: Сходните аудитории са базирани на данни събрани от ремаркетиране и представляват нови потребители, които имат общи интереси с ремаркетираната аудитория. Това е надежден подход за достигане до нови заинтересовани потребители и е базиран на класификация на потребителите и статистически значими данни.