logo

Реклами при търсене

И интеграция с дисплей рекламите.

Мобиус предоставя централизирана платформа за създаване, управление и проследяване на кампании в над 99% от дисплейните мрежи в света, както и в повечето големи търсачки. Така се организират кампании с конкретни думи или групи думи, асоциирани с продукта на рекламодателя.
Мобиус има следните предимства в рекламите при търсене в сравнение с конкурентни платформи:

  • •  Позволява управлението на кампании с думи в множество търсачки.
  • •  Дава възможност за централизирано управление на кампаниите и проследяване на общата ефективност на ключовите думи.
  • •  Автоматично настройване на параметрите на реклами на ключови думи или негативни думи въз основа на специфични бизнес цели.

Мобиус ви позволява да управлявате своите дисплей реклами и ключови думи от едно място като следи за цялостната ефективност на кампаниите. Това спестява много усилия, време и нужда от опит при боравенето с всички мрежи. Комбинирането на цялостната аудитория от дисплей кампаниите в различните сайтове и рекламни среди и надграждането им с реклами при търсене намалява сложността на анализа от резултатите и увеличава способността на рекламодателите да взимат по-добри решения и да увеличават възвращаемостта на инвестициите си.
Благодарение на тази интеграция вашите дисплей реклами могат да бъдат показвани в избрани от вас сайтове или видео канали само на потребители, които са направили определено търсене в Google, Bing, Yahoo, Yandex, Baidu или друга търсачка.

logo

Как работят рекламите в търсачките?

По какъв начин DSP платформата на Мобиус улеснява рекламодателя?

Когато потребител въведе думи за търсене, търсачките показват конкретни резултати според думите и също така реклами, свързани с тях. При виждането на рекламата, потребителят има вероятност да кликне и впоследствие да направи покупка. Но какъв е механизмът на рекламите при търсене и как търсачката избира да покаже определена реклама?
Клиентът задава ключови думи (а понякога и негативни ключови думи, при търсенето на които категорично не иска да се показва неговата реклама) за търсене в поддържаните търсачки. При влизане на потребител, търсещ определени ключови думи, рекламата от кампанията може да се появи заедно с резултатите от търсене.

Позицията, на която рекламата се появява в търсачката се основава предимно на офертата за ключовата дума, но включва и други фактори като например качеството на рекламата и честотата на кликване. Цената на офертата, както и много други параметри на ключовата дума, могат да бъдат зададени на Мобиус. Предлагаме пълна интеграция, управление и стратегическо планиране на кампании, както и подробна статистика за всяка от поддържаните търсачки. Платформата на Мобиус комуникира програмно с всяка една от тях чрез API-то й и комбинира достъпа до отделните API-та, позволявайки на рекламодателя лесно и директно да анализира изпълнението на дисплей реклами и ключови думи в профила си.