logo

RTB

Real Time Bidding (наддаване в реално време)

О сновното технологично предимство, на което разчита платформата на Мобиус при сравнение с конкуренцията, е наддаването (или търгуването) в реално време за всяка една

рекламна импресия. За нас този процес е от изключителна важност и не излъчваме нито един банер на цена, различна от най-ниската пазарна стойност в дадения момент за дадения сайт.

logo

Наддаване в реално време

Как работи технологията RTB?

Търгуването на рекламни импресии в реално време е относително нов подход към дигиталната реклама. Първата рекламна импресия, изпълнена в следствие на търг, се състоя през 2006 г. По-глобално навлизане на технологията в големите рекламни мрежи и най-вече в живота на крайните потребители се наблюдава през последните пет години. На този начален етап на развитие алгоритмите, използвани за постигането на най-добра цена за всяка една импресия, се променят и усъвършенстват постоянно. В това отношение използването на платформата на Мобиус позволява на бизнеса ви да стъпи върху сериозна технологична основа и ви дава сигурност, че работите с най-модерните налични технологии не само на българския, но и на световния пазар.
Наддаването в реално време е процес, чрез който рекламни позиции се купуват и продават на базата на броя желани и налични импресии и размери, като се таргетират чрез програмна среда, подобна на финансовите пазари. То позволява на рекламодателите да управляват и оптимизират присъствието си в многобройни рекламни мрежи, като задават конкретни параметри и следят за тяхното изпълнение.
Този тип програмирано рекламиране започва, когато потребителят достигне до даден сайт. Идването на потребител подсказва на рекламния сървър, обслужващ сайта, да подаде оферта, отговаряща на профила на потребителя, чиято характеристика често включва демографска информация, историята на сърфирането, местоположение, както и контекста на разглежданата уеб страница. Заявката се препраща от сървъра към платформата, излъчваща реклами, където различните оферти на рекламодателите се отсяват в зависимост от тяхната стойност и съвместимост с потребителския профил. След отсяването се избира една реклама, която се излъчва, а платформата регистрира рекламна импресия или преглед. Този процес се повтаря за всяко рекламно поле на страницата, като отделните транзакции се случват в рамките на десетки милисекунди. Наддаването се случва автономно и в него участват стотици рекламодатели. Критериите за офериране на конкретни видове потребителите могат да бъдат много сложни и да съдържат данни, вариращи от поведенчески профили до статистически модели за профила на аудиторията, базирани на измервания от предишни периоди.

Алгоритъм за наддаване в реално време за рекламни пространства в най-общата му и опростена форма. Основната идея е лесна за разбиране:
Когато има налична импресия i, то кампанията j я оценява спрямо вероятността даден потребител да кликне върху банера, и следователно наддава за нея сума vij - αj, където αj е променливата, която адаптира в реално време оптималния залог.
Ето защо когато в търга има повече наддаващи (повече конкуренция), вероятността за успешно купуване на импресия намалява, следователно αj трябва да се смали или дори да стане отрицателна. Така наддаваната сума vij нараства и рекламодателят отново започва да печели импресии.
Алгоритъмът е цитиран от Ye Chen, Pavel Berkhin, Bo Anderson, Nikhil Devanur, "Real-Time Bidding Algorithms for Performance-Based Display Ad Allocation" (2011), Microsoft Research.

На графиката горе се вижда разпределението по часове на предлагането (импресии) и търсенето (наддавания) за един типичен 24-часов период. Ясно се вижда, че сутрин има много повече търсене, отколкото предлагане, а вечер е обратното. Основната причина за този дизбаланс са рекламодателите, които разпределят бюджетите си дневно, а не почасово. По-информираните рекламодатели се възползват от този факт, насочват рекламите си към правилните часове от денонощието, и по този начин постигат ценова оптимизация благодарение на RTB.
Данните са взети от Shuai Yuan, Jun Wang, Xiaoxue Zhao, "Real-Time Bidding for Online Advertising: Measurement and Analysis" (2013), Proceedings of the Seventh International Workshop on Data Mining for Online Advertising.

Платформата за рекламодатели на Мобиус представлява DSP (Demand Side Platform) и дава възможност на рекламодателите програмирано да закупят пространство от множество източници на инвентар, вариращ от обикновени десктоп сайтове или търсачки до мобилни приложения, видео канали и социални мрежи. Основната разлика между Мобиус и всяка отделна рекламна мрежа е огромната разлика в обхвата на рекламата (брой сайтове), разнообразието от поддържани формати и платформи (всички стандартни, мобилни и видео банери плюс десетки видове интерактивни формати), механизма на сравнение и възможността рекламодателят да изгради много детайлен профил на търсената аудитория. Мобиус покрива рекламните нужди както на малкия и средния рекламодател, които се опитват да намерят подходящата аудитория и да покажат присъствие на пазара, така и на взискателната рекламна агенция, търсеща обеми и покритие във всички платформи.
Големите рекламодатели често управляват сложни кампании. За тях освен предимствата на търга в реално време, Мобиус предоставя единна платформа, която им дава възможност да следят цялостния прогрес на кампанията и да правят промени в реално време. Освен че интегрира десетки рекламни мрежи и ексчейнджи, Мобиус предоставя и интеграция на аудиторията. Така потребители, които са видели рекламно послание, например във Facebook, могат да бъдат достигнати в над 95% от сайтовете, посещавани от български потребители.
Ако искате да знаете повече за RTB, не се колебайте да се свържете с нас. Консултантите ни са готови да ви обяснят всеки детайл от процеса.

logo

Обхват на мрежата

До инвентара на кои мрежи и ексчейнджи получавате достъп чрез DSP платформата на Мобиус?

AdFox / десктоп
AdScale / десктоп
Adap.tv / десктоп и мобилна
Adingo / десктоп
Admeta / десктоп
Adskom via BidSwitch / десктоп
Aol MARKETPLACE / десктоп
AppNexus / десктоп и мобилна
Baidu / десктоп
Between Digital / мобилна
BidSwitch / десктоп и мобилно видео
BrightRoll / видео, мобилна
Casale Media / десктоп
Centro / десктоп и мобилна
Dailymotion / десктоп
DoubleClick Ad Exchange / десктоп и мобилна,   десктоп видео
Facebook Exchange (FBX) / десктоп
Falk Technologies / десктоп и мобилна
Floor6 / мобилна
Geniee / десктоп
Improve Digital / десктоп,   десктоп видео
Lijit/Sovrn / десктоп
LiveIntent / мейл
LiveRail / видео десктоп
MADS / мобилна
MicroAd / десктоп
MoPub / мобилен декстоп, мобилно видео
Nexage / десктоп, мобилно видео
OpenX / десктоп
PlatformId / десктоп
PlatformOne / десктоп
PubMatic / десктоп и мобилна
PulsePoint/CONTEXT / десктоп
Republer / мобилен уеб
Rubicon / десктоп, мобилен уеб, видео, мобилно видео
Smartclip / видео
Smartstream.tv / видео
SpotXchange / видео, мобилно видео
SwitchConcepts / мобилен уеб
TanX / десктоп
Teads.tv / видео десктоп
Tremor Media / видео десктоп
United AdStir / мобилна
Yahoo Ad Exchange / десктоп
Yieldlab / десктоп
Yieldpartners / мобилен уеб
iBILLBOARD / десктоп