logo

Ремаркетиране

Изграждане на аудитория от лоялни потребители

Т аргетирането и поведенческото таргетиране могат да бъдат допълнени от ремаркетиране - тактика за изграждане на аудитория от лоялни потребители, която поддържа продажбите и същевременно спомага за набирането на нови клиенти. Целта на ремаркетирането е посетителите на даден сайт да се превърнат в купувачи на предлаганата услуга. Ремаркетинг кампаниите имат предназначението да ангажират хора, които вече са показали интерес към определена марка. Обиконовено те са по-скъпи от другите видове кампании, защото водят до по-добри резултати и увеличават ангажираността на хората, харесващи бранда.

Платформата на Мобиус дава уникална възможност ремаркетинг кампаниите да се осъществяват в практически всеки сайт или приложение, включително Facebook, Skype или Google Maps, като резултатите се отчитат и анализират на едно и също място, улеснявайки многократно управлението на кампанията и изводите от нея. Ремаркетинг кампаниите започват 1-2 седмици преди другите кампании с поставянето на пиксел на сайта, който събира информация за типа аудитория, която се интересува от рекламирания бизнес. Ремаркетинг кампаниите могат да са печеливши единствено ако са с достатъчно високи бюджети, за да осигурят печеливши заявки в наддаването между отделните рекламодатели.