logo circle grey

Мобилни реклами

Бавното възприемане на мобилните реклами като маркетингов канал, както от страна на рекламодателите, така и от страна на издателите в България, гарантира ниска цена и висока ефективност на рекламите, когато те са добре изработени и предвидени специално за този тип реклама.
Ето защо ние от Мобиус наблягаме на разпространението и популяризирането им.

mobile

Размери

Поддържаме стандартните размери банери за мобилни версии на сайтове - 320x50, 320x100, 300x250. За по-разнообразни формати се обърнете към консултантите ни.

video

In-App

Можем да излъчим рекламна кампания на правилно подбрана аудитория в хиляди мобилни приложения чрез стандартни мобилни формати или на цял екран.

video

Видео

Вашите видео реклами могат да се излъчват и на мобилни устройства, където статистиките показват, че успеваемостта и гледаемостта им са по-големи.

html5

Технологии

Използваме HTML5, за да гарантираме, че рекламата ви ще бъде отворена от мобилни устройства.

compatibility

Съвместимост

Рекламите ни са съвместими с всяка популярна операционна система или производител.

variety

Таргетиране

Мобилните реклами предоставят възможността за абсолютно точно геотаргетиране.

variety

Разнообразие

С колкото повече мобилни рекламодатели работи Мобиус, толкова по-бързо ще се увеличи портфолиото от български издатели, поддържащи този тип банери.

creative

Оригиналност

Макар и с ограничена площ, мобилните реклами дават възможност за креативно използване на устройството на потребителя, което амбицира нашите дизайнери.

reports

Отчети

Клиентският панел на Мобиус предоставя абсолютно пълна разбивка на мобилните устройства, върху които е била излъчена вашата реклама и съответните приложения.