logo

Качествено измерване

Данни, на които можете да разчитате.

П роцесът по обработване на потребителските данни е изключително трудоемък откъм ресурси. Изкуственият и злонамерен трафик в интернет постоянно намира нови начини как да прескочи стандартните защити и броячки и да експлоатира малки недостатъци в рекламните мрежи, от което определени групи извличат финансови ползи. Това е причината много рекламни агенции и мрежи да имат проблеми с правилното отчитане на изпълнените от тях импресии и реализираните кликове. Стойностите на тези рекламни

показатели често са драстично завишени и това лесно се вижда чрез софтуер за анализиране на трафика, използван от рекламодателя. Качеството на привлечения трафик е слабо - посетителите се задържат кратко в сайта, не водят до реализации на цели, преглеждат само по една страница или директно го напускат. Този тип лош трафик понякога е симулиран от некоректни рекламни агенции или мрежи, които изкуствено завишават показателите си, а понякога самите те стават жертви на злонамерени групи, възползващи се от недостатъци в преброяването им.

logo

DoubleVerify

Гарантирано измерване на ефективността на една кампания.

В Мобиус инвестираме много време и усилия не само в правилното сервиране на реклами и гарантирането на богат инвентар от канали, в които те да бъдат излъчвани, но и в намирането на система, която да брои наистина качествено. Използваме DoubleVerify и специална система на Google, за да гарантираме надеждността на всички данни.

Поддържаме интеграция с Google Analytics, което гарантира, че ще можете да сверите показателите от нашия клиентски панел с вашите собствени, защото искаме да си заслужим доверието ви. Освен това можем да създадем за вас отделни кампании в Analytics, в които да виждате само и единствено поведението на посетителите, които ние сме привлекли на сайта ви.

logo

Active View

Измерване на видимостта на всеки банер.

К ачественото измерване на трафика означава за екипа на Мобиус не просто пълна надеждност на данните, но и обогатяването им по всеки начин, който носи на клиента повече знание и прегледност. Ето защо Мобиус поддържа технологията Active View, която гарантира, че ще знаете точния брой реално видени импресии. През 2014 г. около 56% от рекламните импресии в интернет останаха тотално скрити от потребителите, визуализирайки се в части от браузърите им, които не се появяват на екрана.

Тези импресии са на практика пропилени и изкуствено занижават CTR-ите на рекламодателските кампании. Active View отчита само импресии, които са били видими за потребителя за поне една непрекъсната секунда и за поне 50% от площта на рекламния банер. Ние винаги насърчаваме клиентите си да работят само с видими импресии, за да си гарантират максимална ефикасност, макар и при малко по-високи CPM-и.
ActiveView дава детайлна информация и за видео рекламите и тяхното представяне.

logo

Конверсии след клик и след виждане

Крайният брой привлечени потребители е по-важен от броя на кликовете.

Е дин от най-интересните аспекти на нашите статистики за клиентите е фактът, че измерваме реално конвертирани потребители (конверсии), а не просто кликове. Те се състоят от два компонента - конверсии след клик и конверсии след виждане:
Конверсии след клик: тази метрика показва броя потребители, които са кликнали върху рекламния банер и които в рамките на 20 дни са решили да влязат отново в сайта, без да кликат върху рекламата.
Конверсии след виждане: тази метрика показва броя потребители, които са видели рекламния банер, но не са кликнали върху него, а в рамките на 5 дни са избрали директно да посетят уебсайта на рекламодателя.

Често пъти това са най-ангажираните посетители и представляват най-качествения привлечен трафик. Ето защо ние представяме на клиентите си пълния брой конверсии, а не просто кликовете. Достъпът до тези данни дава пълна представа за ефективността на една рекламна кампания, както и за това колко добре се запечатва посланието ѝ в съзнанието на потребителите. Истински добрите реклами понякога предизвикват над 10 пъти повече последвали конверсии спрямо първоначалните кликове. Разбира се, платформата на Мобиус ви дава възможността да ограничите измерването на конверсии според продължителността, в която се отчитат, както и да ги изключите напълно.