logo circle grey

БЛОГ

Нашите мнения за някои аспекти на дигиталните реклами

Януари 7

Икономическа ефективност на закупуването на рекламно пространство

С напредването на технологиите за интернет реклама се появят нови методи, диктувани от икономическа ефективност около закупуването на рекламно пространство. Вместо традиционните рекламни отдели, които големите сайтове поддържат с цел да се свържат с рекламодатели, медиите постепенно оптимизират разходите си и се фокусират върху качественото съдържание на сайтовете си, като поверяват рекламното си пространство на технологични партньори с достъп до рекламни борси. Този начин на тясно фокусиране върху основните им силни страни им позволява да намалят разходите за поддържане на рекламни отдели, да намалят времето за връзка с рекламодателите и да имат възможността да наддават автоматично за рекламно пространство. Централизираното събиране на рекламните приходи от страна на технологичните партньори намалява данъчните им разходи и спестява трудностите, възникващи поради неплатежоспособни рекламодатели. Допълнителен плюс на автоматизирания рекламен процес е възможността за предвиждане на рекламните приходи и директната им връзка с количеството и качеството на аудиторията на медиите. До 2017 г. се очаква над 34% от всички рекламни дисплей приходи глобално да дойдат от програмирани реклами, базирани на търг в реално време.

Какво означава програмирани реклами?

Програмираното изкупуване на рекламното пространство представлява автоматизация на всички процеси, свързани с организирането и осъществяването на рекламна кампания. В този процес купувачът може да зададе параметри за цената на офертата и за обхвата на мрежата в допълнение с поведенчески данни за целевата аудитория в рамките на една и съща платформа. Маркетинг специалистите могат да определят бюджета, целите и използвания модел за наддаване, докато платформата бързо коригира десетки променливи в реално време и оптимизира представянето за постигане на желаната възвръщаемост на инвестициите. Автоматизацията и поведенческото рекламиране позволяват както на онлайн рекламодателите, така и на медиите да прекарват повече време в творческия процес по създаване на интересни кампании и качествено съдържание и по-малко време в четене на таблици с данни, директни преговори с рекламодатели, обосноваване на неколкократно завишени реклами цени и изследване на нереални аудитории.

Стойност на програмираните реклами

Автоматизираното медийно планиране чрез рекламни борси осигурява огромни ползи за рекламодатели и издатели. Програмираното купуване предлага 100% прозрачен модел на ценообразуване, като купувачите могат да се възползват от собствени данни за желаната аудитория или от данни на трети страни, автоматично да подбират импресии по редица технически параметри и да оптимизират в реално време на ниво импресии. Програмното купуване многократно улеснява процеса на показване на рекламата, като рекламодателят избира на коя страница да наблегне и в какви потребители да се цели. Това гарантира не само уместен подбор на издателите, но и достигане до желаната аудитория. Подборът на потребители, на които да се покаже рекламата, може да се базира на данните от предишните рекламни кампании, което гарантира по-висока успеваемост и приемственост в брандирането на рекламирания продукт. Друг вариант за привличане на потребители е ремаркетирането, което обосновава показването на рекламата на по-специален кръг потребители, които веднъж вече са проявили интерес към продукта. Програмираните реклами на Мобиус дават възможност монетизирането на този интерес да се обвърже с конкретно действие от страна на потребителя, включително покупка или достигане до дадена страница в сайта на клиента. Технологията на Мобиус позволява на рекламодателите за пръв път да получат пълен контрол върху оптимизацията на своите кампании и да изграждат профил на заинтересованите потребители, които знаят, че ще искат да се ангажират с марката им. Тези данни могат да се използват допълнително, за да може рекламодателят да коригира своя списък от сайтове или творчески идеи.

Митът за остатъчните реклами

Рекламодателите са загрижени, че програмното изкупуване предоставя достъп само до ниско качество или "остатък" от инвентаризацията на издателите, но това вече не е така. В действителност много от висококачествените сайтове и приложения са достъпни чрез рекламни борси в платформата на Мобиус, които допълнително са класифицирани според видимостта на техния инвентар и не са остатък от директните реклами. Скептиците, свикнали със сигурни, гарантирани реклами площи, трябва да намерят интегриран подход, в който програмираното изкупуване на рекламно пространство да е жизненоважен компонент, защото иначе рискуват брандовете им да продължат да бъдат обект на изнудване с нереално високи СРМ-и, безлични несменящи се банери и липса на прозрачност за резултатите от рекламните кампании

Бъдещето на интернет рекламите

С напредването на технологиите и подходите на купувачите на онлайн реклама ще стават все по-сложни. С добавянето на рекламата на търг до социални мрежи като Facebook програмираните реклами ще достигат до все повече хора и в бъдеще ще се превърнат в основния инструмент за привличане на потребители.