logo circle grey

БЛОГ

Нашите мнения за някои аспекти на дигиталните реклами

Януари 28

Какво е мултимедийна реклама?

Светът щеше бъде много скучно място, ако всички бяхме еднакви и лишени от индивидуалните характеристики като хумор, идеи и способности. Защо тогава цялото съдържание да бъде еднакво? Защо не можем да имаме различни методи за представяне на даден продукт? Въпрос, който често възниква в рамките на дигиталната индустрия, е какво е мултимедийна реклама (rich media). Мултимедийната реклама е комбинация от текст, визуални, аудио и интерактивни елементи, публикувани онлайн, имащи за цел да привлекат вниманието и да насърчат активност и ангажираност към рекламирания продукт. Тя се използва, за да насочи потребителите към продукта по нетрадиционен начин, често чрез взаимодействие със самата реклама, а предаването на данни чрез различни среди служи за оптимизация и по-дълбоко разбиране на характеристиките на аудиторията.

Защо е важна мултимедийната реклама?

Мултимедийната реклама е неразделна част от успешния маркетинг. Тя може да бъде под формата на видео и/или да е интерактивна при преминаване с курсора върху рекламата, като обхваща много елементи на комуникация с потребителя. Маркетолозите трябва да се стремят да използват всички достъпни за тях средства, за да привличат и задържат вниманието на потребителите, като градивно насърчават взаимодействие и ангажираност по пътя към продукта. Използването на снимки и видео клипове са сигурен начин да се постигне интересна и ангажираща реклама, която е в състояние да привлече вниманието веднага и в рамките на няколко секунди да доведе до ангажираност с продукта. Онлайн рекламодателите са постоянно нащрек за нови методи да се открояват от конкуренцията. Използването на мултимедийна реклама им предлага точно такава платформа, от която да промотират своите продукти. Тя е богата алтернатива на статичния текст и неподвижните изображения. Когато читателите се сблъскват само с текст, обикновено има два изхода: или те ще възприемат посланието на продукта и ще кликнат върху рекламата, или няма да ѝ обърнат внимание. Второто често се случва на хора, които нямат предварителни познания по темата или са по-ангажирани читатели, които успешно се фокусират единствено върху съдържанието на страницата, която разглеждат. Това не означава, че статичните реклами са неефективни, а че потребителите са различни и възприемат информацията по собствен начин. Мултимедийната реклама позволява да се покаже един и същ текст на същите хора, само че този текст да е преплетен с изображения на продукта. Подобни реклами имат по-дълготраен резонанс в съзнанието на читателите и особено на тези, чиито умения да възприемат статичен текст не са толкова силни, колкото на други. Снимките и текстът са допълващи се един друг елементи и комбинирано предават по-убедително и запомнящо се съобщение. Ако към текста има и изображения, хора с по-слаб предварителен интерес по темата ще прекарват повече време изучавайки образите и интерактивните елементи, което ще доведе до по-широко възприятие на цялостното съобщение на рекламата.