logo circle grey

БЛОГ

Нашите мнения за някои аспекти на дигиталните реклами

Март 8

Cross-device targeting в Mobius

С навлизането на умните мобилни устройства навиците на интернет потребителите се променят, а с това се променя и техният път до осъществяване на покупка. Представете си, че любител на зимните спортове иска да купи на детето си ски комплект за подарък. След клик на дисплей реклама на ски от телефона си потребителят влиза в страницата на интернет магазин за ски оборудване, за да разгледа какво се предлага. Вече върнал се вкъщи, същият потребител разглежда отново сайта през desktop и купува подарък. Този сценарий на потребителско поведение става все по-често срещан и представлява пример за конверсия чрез отделни устройства (cross-device targeting). Рекламата, привлякла клиента, води до покупка през съвсем различно устройство след няколко взаимодействия със сайта на рекламодателя. Mobius вече предоставя възможност подобни покупки да бъдат измерени и отчетени правилно, което подобрява анализа на рекламните кампании и осмислянето на пътя на потребителя до покупка.

Измерването и правилното отчитане на влиянието на различните устройства е част от добрите практики, които в Mobius насърчаваме в работата с нашите клиенти:

 • Организиране на онлайн присъствието на вашата марка около потребителите, а не около рекламните мрежи и канали, до които имате достъп:

  Търсенето на потребителите и задоволяването на техните потребности трябва да е с приоритет пред нагаждането спрямо изискванията и възможностите на отделните мрежи. Мрежа, която не предоставя реклама в мобилни приложения и не успява да измери взаимодействията на потребителите с конкретната реклама, технологично не съответства на съвременното интернет пространство и рискува да навреди на рекламния бюджет, без да донесе измерима полза. За сравнение, Mobius предоставя пълен достъп до потребители в разнообразно интернет съдържание без оглед на конкретни платформи, устройства и рекламни канали.
 • Подобряване на ефективността на рекламна кампания на базата на реално въздействие на всички устройства:

  Когато се взимат решения за разпределение на рекламния бюджет, е важно да се вземе предвид изпълнението на кампаниите на всякакви устройства. Например, ако конкретна кампания, промотираща определен продукт, допринесе за значителен брой реализации, измерени между всички устройства, с които потребителите взаимодействат, това може да означава, че кампанията има още по-голям потенциал при увеличение на бюджета или конкретните оферти. Ако резултатите не се анализират в контекста на цялостното взаимодействие на потребителите, рекламодателят рискува да има системни пристрастия в бъдещото планиране, които ще са трудни и скъпи за промяна.
 • Определяне на най-често срещаните пътеки на потребителите в различните устройства:

  Разглеждането на пътя на потребителя може да подскаже, че вашите клиенти често са ангажирани с вашата марка на таблет и след това конвертират от desktop-a си, но вашият анализ като рекламодател трябва да се задълбочи още малко и когато съберете цялата информация за потребителското изживяване и метода на покупка, да си зададете въпроса защо това е така. Например, ако цикълът на покупка за вашите продукти е дълъг, опитайте се да разберете какво вашите клиенти се опитват да постигнат във всяко устройство: ентуасиазирани са от промоция? сравняват различни опции? реално идват, за да купуват вашия продукт? Комбинирайте данни от всички устройства с останалата налична офлайн информация, за да видите пълната картина.
 • Подобряване на потребителското изживяване на всички устройства:

  Внимателният анализ на потребителския път към вашия продукт може да разкрие проблем с конкретно устройство. Например, ако след стартирането на нов мобилен уебсайт има внезапно увеличаване на реализациите от други устройства, това може да означава, че потребителите са разочаровани от мобилния сайт и изоставят покупки, започнати на него, в полза на купуване през desktop сайта. Подобен анализ идентифицира проблем, чието решение ще увеличи продажбите.

Различните устройства са повече от просто различни среди за доставяне на едно и също послание - те са начини за достигане до клиентите по коренно различни начини. Всеки рекламодател има нужда от надежден начин за свързване на всички тези различни устройства и от метрики, които да предоставят количествен анализ.