logo

Как сме помогнали на клиентите си?

Данни от успешно проведени кампании

Клиентите ни са разнородни по размер, изисквания и ниво на услугите, от които имат нужда. Голяма част от тях използват платформата на Мобиус, за да разширят съществуващата си аудитория и да подобрят продажбите си. Някои клиенти дори не използват платформата на Мобиус за маркетингови цели, а за събиране на реакции от милиони потребители за техни прототипи и дизайни в изключително кратки периоди от време.

Ето защо нашата работа е винаги интересна и помага на бизнесите, с които работим, да научат много за себе си и за клиентите си. В тази страница периодично ще публикуваме с разрешение на съответните клиенти case studies за най-интересните случаи, в които е била използвана технологията ни, и ще даваме напълно прозрачен отчет за първоначалните очаквания и постигнатите резултати.