logo circle grey

БЛОГ

Нашите мнения за някои аспекти на дигиталните реклами

Януари 16

Жаргон и действителност

Дали изразите „търг в реално време“ и „програмирани реклами“ са станали част от речника ви? Специалистите по маркетинг бързат да приемат най-новия индустриален жаргон и си поставят за приоритет взимането на сертификати за различни платформи и технологии, без обаче да разбират, че наддаване или търг в реално време и програмирани реклами не означават едно и също нещо. Липсата на достатъчни познания за разграничаването на двете може да доведе до пропускане на един от най-големите технологични скокове в продължение на десетилетия от страна на рекламодателите.

Наддаване в реално време

Наддаването в реално време е по същество търг за покупка и продажба на рекламни импресии в реално време, подобен на фондовия пазар. Продавачи (издатели, собственици на сайтове, приложения, игри, социални мрежи) правят своя рекламен инвентар достъпен за купувачите (рекламодатели), които могат да наддават, за да се излъчи тяхната реклама. Веднъж определили рекламните параметри като например цена на офертата, обхват на рекламата и целева публика, рекламодателите реализират кампаниите си чрез търг в реално време. В този търг всяка онлайн рекламна импресия може да се оцени, купи и продаде индивидуално и практически моментално. Това е бъдещето на онлайн рекламата - то позволява ефективен обмен на данни и параметри между купувачи и продавачи. Търгът в реално време прави всяка импресия по-рентабилна и осигурява показването ѝ на правилния човек в правилното време. При използване на подобно наддаване, предизвикателството пред купувача е да дефинира всеки желан потребител чрез различни показатели и да подготви възможно най-въздействащото и ясно послание. Търгът в реално време елиминира безцелното поставяне на реклами на принцип на раздути СРМ-и, определени без конкретни критерии и без оглед на ефективността на рекламата, и системно позволява всяка реклама да бъде представена с конкретна цел въз основа на данните, предоставени от купувача.

Значението на търга в реално време

Наддаването за рекламните площи носи многобройни ползи на издатели и рекламодатели. Рекламодателите имат достъп до инвентара по ефективен начин с прозрачно ценообразуване, което е резултат от законите на търсенето и предлагането. Издателите, които освобождават своя инвентар от фиксирани „традиционни“ СРМ сделки и го предлагат за наддаване, постигат оптимизация, намаляват разходите за поддържане на търговски екипи и успяват да се съсредоточат върху създаването на по-качествено съдържание и нестандартни решения, които увеличават потребителския интерес към продукта им. Без отдели за продажби, режийните разходи се намаляват и са свързани единствено с генерирането на съдържание. Нещо повече - вместо да губят време по класификация на инвентара, описание на променящи се цени и работа с много партньори, издателите могат ефикасно да достигат квалифицирани рекламодатели без напрежението от директните продажби и рекламните екипи. Освен това издателите могат да изберат част от своя инвентар (над определена цена), който да се отдели за търгуване на реклами и който да разсее страховете, че наддаването ще унищожи директните им клиенти. Вече и в България, американската AdTradr Corporation, която наскоро отвори свое представителство, дава възможност издателите да слагат минимални цени, под които инвентарът им се връща обратно и може да се ползва за директни реклами или собствени промоции. Ценовите подове дават сигурност на рекламодателите, че техният ценен инвентар не е подбит и че качеството на рекламите остава високо. Въпреки че все още е далеч от перфектната система, наддаването в реално време позволява по-лесно намиране на правилната аудитория от страна на рекламодателите и повече приходи с по-малко инвестиции от страна на издателите.

Програмирани реклами и наддаване в реално време

Наддаването в реално време е програмен инструмент, но програмираните реклами могат да включват много повече. Програмираните реклами представляват мащабна автоматизация, която се простира далеч отвъд купуването и продаването на рекламни площи. Програмирането на рекламите предполага използването на мултимедийни данни за информиране и вземане на оптимизационни решения. Все по-голям дял от дисплей онлайн рекламите се движи към програмното пространство поради присъщата му ефективност в работния процес и постигането на резултати. По-голямата част от инвентара на разположение чрез програмирани алгоритми е негарантиран, предлага се на търг, но все по-често се среща и запазено "премиум" пространство. Увеличението на броя рекламодатели, които взимат решения автоматично, базирани на програмирани платформи, води до още по-качествени рекламни кампании, които могат да са индивидуални за всеки един потребител.