logo circle grey

Блог

Постове от януари 2015

Януари 28

Светът щеше да бъде много скучно място, ако всички бяхме еднакви и лишени от индивидуалните характеристики като хумор, идеи и способности. Защо тогава цялото съдържание да бъде еднакво? Защо да не можем да имаме различни методи за представяне на даден продукт?

Прочети повече
Януари 22

Един от честите въпроси, които екипът на Мобиус получава от хора с опит в ползването на свободната платформа Google AdWords, е какво точно представлява платформата за намиране на рекламно пространство на Мобиус. "Това не е ли нещо като AdWords?" питат дори опитни търговци, повечето от които имат само бегла представа за това как платформите за купуване на рекламно пространство (често означавани с DSP, абревиатура на английското Demand Supply Partners) работят и как те могат да бъдат различни от безплатни продукти като Google AdWords.

Прочети повече
Януари 16

Дали изразите „търг в реално време“ и „програмирани реклами“ са станали част от речника ви? Специалистите по маркетинг бързат да приемат най-новия индустриален жаргон и си поставят за приоритет взимането на сертификати за различни платформи и технологии, без обаче да разбират, че наддаване или търг в реално време и програмирани реклами не означават едно и също нещо. Липсата на достатъчни познания за разграничаването на двете може да доведе до пропускане на един от най-големите технологични скокове в продължение на десетилетия от страна на рекламодателите

Прочети повече
Януари 7

С напредването на технологиите за интернет реклама се появяват нови методи, диктувани от икономическа ефективност, при закупуването на рекламно пространство. Вместо традиционните рекламни отдели, които големите сайтове поддържат с цел да се свържат с рекламодатели, медиите постепенно оптимизират разходите си и се фокусират върху качественото съдържание на сайтовете си, като поверяват рекламното си пространство на технологични партньори с достъп до рекламни борси. Този начин на тясно фокусиране върху основните им силни страни им позволява да намалят разходите за поддържане на рекламни отдели, да намалят времето за връзка с рекламодателите и да имат възможността да наддават автоматично за рекламно пространство. Централизираното събиране на рекламните приходи от страна на технологичните партньори намалява данъчните им разходи и спестява трудностите, възникващи поради неплатежоспособни рекламодатели. Допълнителен плюс на автоматизирания рекламен процес е възможността за предвиждане на рекламните приходи и директната им връзка с количеството и качеството на аудиторията на медиите. До 2017 г. се очаква над 34% от всички рекламни дисплей приходи глобално да дойдат от програмирани реклами, базирани на търг в реално време.

Прочети повече