logo

Big data

Работа с големи количества данни

Платформата на Мобиус ежедневно обработва огромни количества данни, често съдържащи десетки милиони единични данни за всяка кампания, които след това визуализира и представя на клиентите си по възможно най-прегледния, достъпен и елегантен начин. За целта платформата е допълнена от панел, в който всички данни се представят графично в много компактна форма. Можем да твърдим, че подобна ефикасност на визуализацията на огромни таблици с данни не са постигнали дори някои от водещите компании, анализиращи големи количества данни.

Техниките ни на визуализация ни дават възможността и увереността да предлагаме своята технология и като аналитична платформа, върху която да стъпват компании, търсещи статистическа информация за пазарите си, прототипните си продукти и дизайни и потенциалното си стратегическо развитие.
Казано по друг начин - не е нужно да използвате Мобиус за сервирането на реклами. Платформата може да се използва като надежден инструмент за тестване на мнението на огромни таргет групи от потенциални клиенти за прототипни и концептуални разработки. Например:

continents

Продукти

Магазин за мебели иска да експериментира с пробни дизайни и да разшири продуктовата си гама. За целта компанията може да създаде фокус групи, съставени от няколко десетки потенциални клиенти и да запише внимателно техните реакции, или да излъчи прототипни изображения на десетки милиони реални потребители, оставяйки Мобиус да обработи данните за реакциите на клиентите и да предложи най-добрите няколко дизайна, които да бъдат въведени в продуктовата гама на магазина.

countries

Бранд

Компания налага нов бранд и иска да сравни различни цветови гами за предложенията си. Съпоставяйки отделните варианти чрез системата на Мобиус, компанията може бързо да научи, че една от опциите би грабнала повече потребителско внимание, докато друга би задържала повече интерес, от което би могло да се заключи, че отразява по-добре същността на бранда и посланието му.

cities

Услуги

Авиокомпания решава да оптимизира предлаганите полети в даден регион и таргетира жителите на един и същи град с предложения за отделни дестинации, оставяйки Мобиус да анализира кои оферти са предизвикали най-голям интерес.

Благодарение на технологията Active View, Мобиус ще анализира кои от визуализациите се задържат най-дълго в браузъра на потребителя, кои генерират повече кликове и кои са довели до повече последвали конверсии, т.е. се запомнят по-добре от посетителите, до които са достигнали. Тези метрики, събрани от достатъчно голям брой потребители със сходни интереси и онлайн поведение, ще дадат стабилна статистическа основа за взимането на стратегически решения за един бизнес. Техният ефект ще е несъизмерим по обем и статистическа сигурност със знанията, постигнати чрез интервюиране на таргет групи от по няколко десетки потенциални клиента. Размерът на мрежата на Мобиус също така гарантира, че резултатите от сравнителните тестове могат да бъдат многократно ускорени.

При провеждането на всеки A / B тест екипът ни от анализатори с богат опит в статистическите науки полага усилия да изключи всеки потенциален страничен ефект или лошо зададено начално условие, които биха могли да повлияят на безпристрастното статистическо измерване. Например, ако двете визии, които клиентът сравнява са базирани на различни цветови гами, ние ще се погрижим те да се визуализират само в сайтове, чиито основни цветове не предразполагат една от тестваните визии да е по-забелязваща се от останалите.
Чрез предоставянето на тези услуги платформата на Мобиус излиза извън пределите на дигиталната реклама и навлиза в бизнеса с анализиране на големи бази данни и стратегическа бизнес информация за клиентите си, която води до директен ръст на приходите в кратки срокове.