logo circle grey

БЛОГ

Нашите мнения за някои аспекти на дигиталните реклами

Април 14

Автоматизация: Mobius предлага автоматична директна интеграция с Active View във всички видове поддържани рекламни формати, което премахва необходимостта от ръчно добавяне на пиксели в рекламния код. Тази интеграция е в допълнение към интеграцията ни с трети страни (които все още изискват поставяне на код) като Integral Ad Science, DoubleVerify и други.


• Прозрачност: Можете да видите точно колко импресии са едновременно измерими и видими и как видимостта е свързана с броя кликове, конверсии CTR и други параметри.


• Детайлност: Mobius предоставя подробни данни за видимостта с разбивка по всички рекламни размери, както в директни сделки, така и в процеса на търг на реклама.


• Резултати: Вместо да давате средства за импресии, които може и да не са видени, наддаването за видими импресии позволява на рекламодателите да оптимизират разходите си като елиминират не само неизгодни директни сделки, но и променят подхода си при конкретни видове кампании с цел брандово присъствие.


Наддаването за видими импресии позволява цялостно по-добро управление на рекламните кампании, като автоматично избягва сайтове с нискокачествено съдържание или сайтове с твърде много реклами, голяма част от които остават извън погледа на потребителите.